Ing. Jan Sladký
- ČVUT Praha, fakulta stavební, obor pozemní stavby (1995)
- autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (2002)
- oprávnění ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov ( 2009 )

Ing. Lada Sladká
- SPŠ dřevařská, obor nábytkářství
- Technická univerzita Zvolen, obor průmyslový design nábytku (1997)

Vlastními silami zajišťujeme zpracování projektové dokumentace stavební části, interiérů a vyřízení potřebných povolení, dále inženýrskou činnost, poradenství, překlady.

Profesní části zajišťujeme formou externích subdodávek.

 Certifikáty, osvědčení:

Výpis z živnostenského rejstříku
Osvědčení o autorizaci č. 0008123
Certifikát pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov č. 413