Projekční kancelář Ing. Jan Sladký nabízí tyto služby:

V oboru projektování pozemních staveb:

 • studie, návrhy staveb
 • zpracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby ( DUR )
 • zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení ( DSP )
 • zpracování dokumentace pro provádění stavby ( DPS )
 • autorský dozor
 • inženýrskou činnost
 • konzultace a  poradenství investorům
 • odborné vedení staveb u staveb stavěných svépomocí
 • překlady odborných textů se stavební tématikou do i z angličtiny

V oboru energetiky staveb:

 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov dle vyhlášky č. 148/2007
 • tepelně technické posouzení a optimalizace návrhu obálky budovy nových i stávajících objektů, posouzení a návrh dle ČSN,
  TNI a dle metodiky PHPP

V oboru návrhů nábytku a interiérů:

 • zaměření interiéru
 • návrh rozmístění typového nábytku
 • návrh atypického nábytku ( na míru )
 • výkresová dokumentace
 • barevné řešení interiéru

Toto vše vám nabízíme v těchto oblastech:

Rodinné domy, bytové domy
Administrativní budovy, komerční objekty
Průmyslové a výrobní objekty

Stavby občanské vybavenosti